Tarife

Tarife analize apă potabilă

Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 62/17.01.2023

Nr.Parametrii analizaţiValoare
(fără TVA)
lei
1pH20
2Oxidabilitate ( substanţe organice)35
3Clor rezidual35
4Amoniu35
5Nitriți35
6Fier35
7Cloruri35
8Duritate totală35
9Turbiditate20
10Conductivitate20
11Prelevare probă
60

Notă:

 • Determinările fizico-chimice sunt efectuate în laboratorul Uzina de apă Sfântu Gheorghe.

Tarife de analize de ape uzate

Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie  nr.62/17.01.2023

Nr. Parametrii analizaţi Valoare
(fără TVA)
lei
1pH35
2Consum chimic de oxigen CCO-Cr100
3Consum biochimic de oxigen CBO5100
4Materii totale în suspensie MTS60
5Substanțe extractabile cu solvenți organici / calitativ100
6Amoniu60
7Nitriți (azotiti)60
8Detergenți anioactivi biodegradabili70
9Reziduu filtrabil uscat la 105 C70
10Fosfor total70
11Cloruri70
12Cupru90
13Crom total90
14Zinc90
15Fier90
16Tarif pentru prelevarea probelor din rețele de canalizare / agenți economici60

Notă:

 • Determinările fizico-chimice sunt efectuate în laboratorul Staţia de epurare Sfântu Gheorghe

Tarife vidanjări-desfundări canale

Conform  Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 117/17.05.2024

Nr.Denumire activitateU/MValoare
fără TVA
lei
1Desfundat canal manuallei/caz134,96
2Vidanjare *lei/mc109,08
3Desfundat canal cu Autoutilitară de desfundat canale menajere sau pluvialelei/oră256,30
4Lucrări de desfundat canal mecanic cu mașină de curățat canale RISS-22lei/oră212,61
5Neutralizare lichide vidanjate nepericuloase de la populație și agenți economici prin intermediu Stațiilor de Epurare ape uzatelei/mc97,98
6Identificarea traseului rețelelor de apă / Identificare defecte de conducta de apălei/oră168,07
7Sudura la țevile din polietilenălei/buc217,23
8Străpungere țevi sub presiunelei/buc221,85
9Debranșare/ rebranșare consumator la contor dn 15-30 mmlei/buc154,37
10Debranșare/ rebranșare consumator la contor dn 40-200 mmlei/buc226,47
11Asistență tehnică de specialitatelei/oră104,45
12Redeschidere racord canal Dn până 200 mmlei/buc199,66
13Redeschidere racord canal Dn mai mare 200 mmlei/buc379,92
14Inspecție video rețele de canalizarelei/oră212,61
15Curățat manual grătar stradallei/buc67,48
16Desfundare mecanizatălei/oră281,93
17Primire zer de lapte spre valorificre pentru cantități <400mc/lunălei/mc28,05
18Primire zer de lapte spre valorificre pentru cantități >400mc/lunălei/mc25,50
19Taxă debranșare/rebranșare în zona pavată sau pietruită-direct din rețeaua de apălei/caz810,00
20
Taxă debranșare/rebranșare în zona verde-direct din rețeaua de apă
lei/caz648,80
21Tarif orar buldoexcavator pentru debranșare/rebranșarelei/oră199,66
22Tarif orar buldoexcavator pentru debranșare/rebranșare alimentare cu apă, prin intervenția în zone de alt tip decât în zona verdelei/cazdupă deviz

Notă:

 • Efectuarea acestor lucrări se face pe bază de comandă
 • Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr. de tel.: 0267/ 351390, 0267/315393
 • * La vidanjari, acest tarif se aplica in raza oraselor, in cazul in care se deplaseaza in afara oraselor se adauga taxa pentru dislocare in functie de km parcurs (1km=13,87 lei fără TVA).

Tarife închirieri utilaje

Conform  Decizie Consiliului de Administraţie nr. 117/17.05.2024

,Nr.Denumire utilajU/MValoare
fără TVA
lei
1Închiriere autovehicol sub 3,5 tonelei/km8,13
2Închiriere autovehicol peste 3,5 tonelei/km12,61
3Închiriere excavatorlei/oră212,61
4Închiriat macara pe pneurilei/ore221,85
5Închiriere generator de curentlei/oră153,45
6Închiriere compactorlei/oră143,28
7Închiriere motocompresorlei/oră244,96
8Închiriere tăietor asfaltlei/oră273,61
9Închiriere motopompă Hondalei/oră157,14
10Închiriat buldoexcavatorlei/oră199,66
11Închiriere miniexcavatorlei/oră182,10

Notă:

 • Închirierea utilajelor  se face pe bază de comandă
 • Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr. de tel.:  0267/351390

Taxe pentru eliberarea de avize tehnice

Conform  Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 117/17.05.2024


Nr.
Denumire avizU/MValoare
fără TVA
lei
1Aviz de branşare-racordare la reţeaua de apă potabilă şi canalizarecaz125
2Aviz de traseu necesar la obţinerea autorizaţiei de construirecaz125
3Aviz tehnic pentru preluare ape uzate prin vidanjare în vederea contractării serviciuluicaz100,84
4Notificare privind transcrierea contractului de furnizare apă şi canalizarecaz0
5Eliberare copie după acte originalecaz21,26
6Debranșare – rebranșare contor până DN 25 mmcaz147
7Debranșare – rebranșare contor peste DN 25 mmcaz215
8Asistență tehnică de specialitateoră45
9Taxă asigurare debit de incendiucaz217,23
10Racordare la canalbuc197,48
11Străpungere perete căminbuc256,30
12Taxa de urgență+70%
13Primire zer de lapte spre verificare25,5
14Serviciu repartizare costuri lei/caz7
15Proiect pentru bransament/racordlei/caz462,18
16Proiect pentru bransament si racordlei/caz647,06
17Proiect pentru separare prin contorizarelei/caz369,75
18Alte tipuri de documentatii tehnicelei/cazdupă deviz
19Procedura simplificatalei/caz
20Eliberare aviz bransament de apa **lei/caz1012,00
21Eliberare aviz racord de canalizare **lei/caz1006,50
22Bransament de apa si racord canalizare ***lei/caz1490,50
23Aviz definitiv de bransare/preluare (acord de furnizare/preluare)lei/caz166,39
24Aviz de amplasamentlei/caz166,39
25Separare prin contorizare ****lei/caz638,00
26Serviciu repartizare costurilei/caz8,40
27Diferite tipuri de lucrări la reteledupă deviz
28Comercializare contor Dn 15mmlei/buc140,00-
725,00
29Comercializare contor Dn 20mmlei/buc145,00-
775,00
30Comercializare contor Dn 25mmlei/buc270,00-
1375,00
31Comercializare contor Dn 32mmlei/buc275,00-
1480
32Comercializare contor Dn 40mmlei/buc535,00-1925,00
33Comercializare contor cu radio Dn 50mmlei/buc7475,00
34Comercializare contor cu radio Dn 65mmlei/buc7600,00
35Comercializare contor cu radio Dn 80mmlei/buc7800,00
36Comercializare contor cu radio Dn 100mmlei/buc9350,00
37Comercializare contor Itron Dn 15mmlei/buc

270,00-695,00
38Comercializare contor Itron Dn 20mm

lei/buc

350,00-755,00
39Comercializare contor Itron Dn 25mm

lei/buc

820,00-1400,00
40Comercializare contor Itron Dn 32mm

lei/buc

850,00-1555,00
41Comercializare contor Itron Dn 40mm

lei/buc

1600,00-2055,00
42Comercializare contor Itron Dn 50mm
lei/buc

2395,00-3055,00
43Comercializare contor Itron Dn 65mm

lei/buc

3185,00
44Comercializare contor Itron Dn 80mm

lei/buc

5080,00
45Comercializare contor Itron Dn 100mm

lei/buc

6810,00

Notă:

 • ** Procedura simplificata pentru bransament de apa/racord de canalizare contine tarife pentru urmatoarele servicii: proiectarea bransamentului/racordului, avizarea, strapungerea tevii sub presiune, respectiv legarea la conducta de canalizare.
 • *** Procedura simplificata pentru bransament de apa si racord de canalizare contine tarife pentru urmatoarele servicii: proiectarea bransamentului si racordului, avizarea, strapungerea tevii sub presiune si legarea la conducta de canalizare.
 • **** Procedura simplificata pentru separarea prin contorizare contine tariful pentru proiectare si avizare.
 • Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr. de tel.:  0267/351390