Tarife

Tarife analize apă potabilă

Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 62/17.01.2023

Nr.Parametrii analizaţiValoare
(fără TVA)
lei
1pH20
2Oxidabilitate ( substanţe organice)35
3Clor rezidual35
4Amoniu35
5Nitriți35
6Fier35
7Cloruri35
8Duritate totală35
9Turbiditate20
10Conductivitate20
11Prelevare probă
60

Notă:

  • Determinările fizico-chimice sunt efectuate în laboratorul Uzina de apă Sfântu Gheorghe.

Tarife de analize de ape uzate

Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie  nr.62/17.01.2023

Nr. Parametrii analizaţi Valoare
(fără TVA)
lei
1pH35
2Consum chimic de oxigen CCO-Cr100
3Consum biochimic de oxigen CBO5100
4Materii totale în suspensie MTS60
5Substanțe extractabile cu solvenți organici / calitativ100
6Amoniu60
7Nitriți (azotiti)60
8Detergenți anioactivi biodegradabili70
9Reziduu filtrabil uscat la 105 C70
10Fosfor total70
11Cloruri70
12Cupru90
13Crom total90
14Zinc90
15Fier90
16Tarif pentru prelevarea probelor din rețele de canalizare / agenți economici60

Notă:

  • Determinările fizico-chimice sunt efectuate în laboratorul Staţia de epurare Sfântu Gheorghe

Tarife vidanjări-desfundări canale

Conform  Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.62 / 17.01.2023

Nr.Denumire activitateU/MValoare
fără TVA
lei
1Desfundat canal manuallei/caz116
2Vidanjarelei/mc94
3Desfundat canal cu Autoutilitară de desfundat canale menajere sau pluvialelei/oră242
4Lucrări de desfundat canal mecanic cu mașină de curățat canale RISS-22lei/oră183
5Neutralizare lichide vidanjate nepericuloase de la populație și agenți economici prin intermediu Stațiilor de Epurare ape uzatelei/mc84
6Identificarea traseului rețelelor de apă / Identificare defecte de conducta de apălei/oră153
7Sudura la țevile din polietilenălei/buc187
8Străpungere țevi sub presiunelei/buc191
9Debranșare/ rebranșare consumator la contor dn 15-30 mmlei/buc132
10Debranșare/ rebranșare consumator la contor dn 40-200 mmlei/buc195
11Asistență tehnică de specialitatelei/oră90
12Redeschidere racord canal Dn până 200 mmlei/buc172
13Redeschidere racord canal Dn mai mare 200 mmlei/buc327
14Inspecție video rețele de canalizarelei/oră183
15Curățat manual grătar stradallei/buc58
16Desfundare mecanizatălei/oră242

Notă:

  • Efectuarea acestor lucrări se face pe bază de comandă
  • Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr. de tel.: 0267/ 351390, 0267/315393

Tarife închirieri utilaje

Conform  Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.24 / 21 ianuarie 2022

Nr.Denumire utilajU/MValoare
fără TVA
lei
1Închiriere autovehicol sub 3,5 tonelei/km7
2Închiriere autovehicol peste 3,5 tonelei/km12
3Închiriere excavatorlei/oră183
4Închiriat macara pe pneurilei/ore191
5Închiriere generator de curentlei/oră132
6Închiriere compactorlei/oră123
7Închiriere motocompresorlei/oră211
8Închiriere tăietor asfaltlei/oră235
9Închiriere motopompă Hondalei/oră135
10Închiriat buldoexcavatorlei/oră172
11Închiriere miniexcavatorlei/oră156

Notă:

  • Închirierea utilajelor  se face pe bază de comandă
  • Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr. de tel.:  0267/351390

Taxe pentru eliberarea de avize tehnice

Conform  Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.24 / 21 ianuarie 2022

Nr. Denumire avizU/MValoare
fără TVA
lei
1Aviz de branşare-racordare la reţeaua de apă potabilă şi canalizarecaz125
2Aviz de traseu necesar la obţinerea autorizaţiei de construirecaz125
3Aviz tehnic pentru preluare ape uzate prin vidanjare în vederea contractării serviciuluicaz96
4Notificare privind transcrierea contractului de furnizare apă şi canalizarecaz96
5Eliberare copie după acte originalecaz18
6Debranșare – rebranșare contor până DN 25 mmcaz147
7Debranșare – rebranșare contor peste DN 25 mmcaz215
8Asistență tehnică de specialitateoră45
9Taxă asigurare debit de incendiucaz125
10Racordare la canalbuc187
11Străpungere perete căminbuc243
12Taxa de urgență+70%
13Primire zer de lapte spre verificare25,5
14Eliberare copii după documente originalelei/max 14 pagini18
15Serviciu repartizare costurilei/caz7

Notă:

  • Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr. de tel.:  0267/351390