Servicii

Dispecerat non-stop la numărul de telefon: 0267/315393.

Serviciile de bază ale Gospodărie Comunală SA sunt:

 • asigurarea apei potabile de cea mai bună calitate pentru toţi consumatorii din aria de operare.
 • în prezent asigură apă potabilă pentru localitățile: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Întorsura Buzăului, Ilieni, Sâncraiu, Chilieni, Coşeni, Arcuș, Ghidfalău, Ozun, Bodoc, Zălan, Olteni, Fotoș, Angheluș, Cătălina, Sânzieni, Barcani, Sita Buzăului, Câmpul Frumos și Băile Șugaș.
 • colectarea, transportul, evacuarea şi epurarea apelor uzate descărcate în reţeaua publică, cu respectarea condiţiilor impuse de normativele în vigoare.

Paralel cu aceasta, acordăm o deosebită atenţie bunei funcţionări ale sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare.

Din acest motiv la dispeceratul societăţii se concentrează toate informaţiile privind alimentarea cu apă, funcţionarea reţelei de distribuţie apa potabilă şi a reţelei de canalizare.

Aici se pot comunica telefonic non-stop reclamaţiile și sesizările privind defecţiunile apărute în funcţionarea sistemului de distribuţie a apei potabile şi a reţelei de canalizare. 
Reclamaţiile şi sesizările se înregistrează la dispecerat, precizându-se numele celui ce sesizează, natura defecţiunii, data şi în final modul de remediere.
Formaţiile de intervenţie ale dispeceratului verifică toate reclamaţiile înregistrate şi remediază defecţiunile constatate la conductele stradale sau branşamente.

Echipele de intervenţie NU execută remedieri de defecţiuni ale instalației interioare.

Instalaţia interioară este instalaţia care urmează după contor (inclusiv căminul pentru apometru şi de canalizare), este în administrarea deţinătorului de imobil care răspunde de exploatarea, intreţinerea şi reparaţia ei.

Alte servicii

 • Identificarea traseului reţelelor metalice de apă şi depistarea pierderilor de apă pe reţea
 • Desfundarea sistemelor de canalizare
 • Vidanjarea apelor uzate
 • Repararea electropompelor Wilo
 • Efectuarea analizelor fizico-chimice din ape (freatice, de suprafaţă şi ape uzate)
 • Exploatarea puţurilor şi staţiilor de tratare a apei la aglomerări urbane
 • Acordare avize tehnice
 • Închirieri utilaje
 • Sudarea ţevilor din polietilenă
 • Străpungere ţevi sub presiune
 • Acordarea asistenţei tehnice de specialitate

Contact: Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos nr. 5, telefon: 0267/351390