Lucrări planificate OR

EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL COVASNA

În data de 22 martie 2011 cu ocazia Zilei mondiale a apei, Borbély László, ministrul Mediului și Pădurilor și Fejér Alexandru, directorul general al Operatorului regional SC Gospodărie Comunală SA, la Sfântu Gheorghe au semnat contractul de finanțare pentru derularea proiectului finanţat prin POS Mediu, întitulat “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna”.

PREZENTAREA PROIECTULUI

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canal a judeţului Covasna. Obiectivele specifice ale investiţiei sunt:

 1. îmbunătăţirea calităţii mediului şi a condiţiilor de viaţă a populaţiei prin reabilitarea infrastructurii neadecvate şi perimate din sectorul de apă;
 2. eliminarea deversării în râuri a apei uzate menajere şi industriale insuficient tratate sau complet netratate;
 3. optimizarea distribuţiei de apă prin stabilirea programului de reducere a pierderilor şi asigurarea colectării apei uzate
 4. prin reţeaua de canalizare

Beneficiarii investiţiei: Municipiile Sfântu Gheorghe şi Târgu Secuiesc, Oraşele Covasna şi Întorsura Buzăului

Autoritatea de implementare: S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional Apa-Canal

Valoare totală proiect: 107.214.428 euro (inclusiv TVA)

Perioada de implementare: 2011 – 2014

FINANȚAREA PROIECTULUI

Total cheltuiel 107.214.428 euro din care cheltuieli eligibile 86.531.920 euro cheltuieli neeligibile (TVA) 20.682.508 euro (Contribuţie Operator Regional)

Sfântu Gheorghe

39.740.545 euro (cu TVA)

APĂ POTABILĂ

 • Reabilitarea a 15 puţuri de apă;
 • Reabilitarea aducţiunii de apă – 9.253 m;
 • Extinderea şi modernizarea staţiei de tratare a apei;
 • Extinderea reţelei de distribuţie a apei – 6.634 m;
 • Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei – 23.538 m;
 • Construirea unui rezervor de apă.

APĂ UZATĂ

 • Reabilitarea reţelei de canalizare – 12.016 m;
 • Construirea unei staţii de pompare a apei uzate şi conducte de refulare în lungime totală de 1.480 m.
 • Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apei uzate.
Târgu Secuiesc

22.906.943 euro (cu TVA)

APĂ POTABILĂ

 • Reabilitarea a 20 puţuri de apă;
 • Reabilitarea aducţiunii de apă – 4.996 m;
 • Reabilitarea conductelor de transport apă ale puţurilor în lungime totală de 4.800 m;
 • Reabilitarea staţiei de tratare a apei;
 • Construirea a 2 gospodării de apă şi instalaţii de pompare;
 • Reabilitarea reţelei de distributie a apei – 2.374 m;
 • Extinderea reţelei de distribuţie a apei 1.224 m.

APĂ UZATĂ

 • Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare apă uzată;
 • Reabilitarea reţelei de canalizare – 6.740 m;
 • Extinderea reţelei de canalizare – 3.642 m;
 • Constrirea unei staţii de pompare apă uzată şi conducte refulare în lungime totală de 2.142 km.
Covasna

16.070.553 euro (cu TVA)

APĂ POTABILĂ

 • Reabilitarea captării supraterane de apă;
 • Reabilitarea aducţiunii de apă – 16.582 m;
 • Reabilitarea staţiei de tratare a apei;
 • Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei – 10.896 m;
 • Extinderea reţelei de distribuţie a apei – 4.103 m;
 • Construirea unei statii de pompare a apei.

APĂ UZATĂ

 • Reabilitarea reţelei de canalizare – 2.737 m;
 • Extinderea reţelei de canalizare – 7.947 m.
Întorsura Buzăului

28.496.387 euro (cu TVA)

APĂ POTABILĂ

 • Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei – 10.672 m;
 • Extinderea reţelei de distribuţie a apei – 16.435 m;
 • Constrirea unei staţii de pompare a apei.

APĂ UZATĂ

 • Reabilitarea reţelei de canalizare – 4.309 m;
 • Extinderea reţelei de canalizare – 31.083 m;
 • Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare apă uzată;
 • Construirea a 11 staţii de pompare apă uzată şi conducte de refulare în lungime totală de 5.190 m.

REZULTATE AŞTEPTATE

 • Creşterea ratei de conectare la sistemul de apă potabilă şi canalizare;
 • Îmbunătăţirea calităţii apei potabile;
 • Reducerea poluării apelor de suprafaţă şi a celor subterane