Masterplan apă-canal

Principalele lucrări proiectate în domeniul apei sunt reabilitări / îmbunătățiri ale stațiilor de tratare existente și reabilitări ale rețelelor existente de apă / definirea noilor rețele de apă (pe comune). Sistemele de ape uzate trebuie dezvoltate, urmând a deveni mult mai eficiente. Detalii cu privire la lucrările de reabilitare / îmbunătățire a sistemului de apă al județului au fost elaborate. Masterplanul proiectului privind “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna”.