Documente

Regulament

Cod de conduita etică

Convocator AGA

Hotărâri AGA

Guvernanță corporativă - Rapoarte

Curriculum vitae

Declarații de avere

Declarații de interese

Depunerea dosarelor pentru candidații CA

Anunț recrutare Director Economic-Gospodărie Comunală SA.

Anunț începere procedură recrutare și selecție membru Consiliu de Administrație

Raport de audit extern 2022

Detalierea situațiilor de risc/ Analiză de risc din domeniul de activitate al întreprinderii 2022

Raport anual agregat 2022

Program de investiții 2020-2023

Cheltuieli totale cu personalul 2020-2022