Documente

Regulament

Cod de conduita etică

Convocator AGA

Hotărâri AGA

Guvernanță corporativă - Rapoarte

Curriculum vitae

Declarații de avere

Declarații de interese

Depunerea dosarelor pentru candidații CA

Anunț recrutare Director Economic-Gospodărie Comunală SA.

Anunț începere procedură recrutare și selecție membru Consiliu de Administrație