Captare, tratare, distribuția apei potabile

Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apa din municipiul Sfântu Gheorghe se compune din:

 • captare
 • conducte de aducţiune
 • staţia de tratare
 • conducte de aducţiune spre rezervoare
 • rezervoare de înmagazinare
 • reţele de distribuţie

Captarea apei

Se realizează din două surse:

 • Surse subterane: 57 de puţuri forate la medie adâncime, amplasate la distanţe de 200-250 m între ele. Frontul de captare se întinde cca. 10 km spre Bodoc, sursa de alimentare fiind situată în conul aluvionar al Oltului.
 • Surse de izvor:  trei izvoare amenajate amonte de Staţiunea Sugás Băi la o distanţă de 7 km de municipiul Sfântu Gheorghe.

Puţurile active aflate în exploatare sunt echipate cu electropompe submersibile din import Germania de tip EMU.

Conducte de aducţiune

Apa din puţuri este colectată prin 3 conducte magistrale de aducţiune:

 • I – de ø 350 mm OL
 • II – de ø 400 mm OL
 • III – de ø500 mm Azbociment, o parte din ea este executată din OL cu ø350 mm.

Conductele de aducţiune traversează râul Olt, pârâul Arcuş şi pârâul Porumbele.

Cele trei magistrale se unesc la intrarea în Staţia de apă printr-o conductă de ø 700 mm.

O parte din apa captată prin cele trei izvoare: Szendrei, Darázs şi Rozsdás este transportată prin conducte de OL în rezervorul de înmagazinare de 450 m3 construit în anul 1898 pe dealul Păiuş şi cealaltă parte (1,0 l/s) este distribuită consumatorilor de la staţinea Sugás Băi.

Staţia de tratare: Uzina de apă

Tratarea apei brute captate  se realizează în Uzina de apă în mai multe trepte, ce au drept scop limpezirea apei, deferizarea şi dezinfectarea ei. 

Limpezirea  se realizează prin două decantoare lamelare.

Deferizarea se realizează prin 14 filtre rapide cu nisip cuarţos.

Dezinfectarea în rezervoarele de recepţie se realizează dezinfectarea apei cu ajutorul clorului dozat prin aparatele de clorinare tip ADVANCE 202, import Anglia.

În urma acestor procese tehnologice, apa tratată  ajunge dpdv calitativ în limitele impuse de Legea 458/2002.

Staţia de pompare

Din cele cinci rezervoare de recepţie, apa tratată  este pompată spre  trei zone de presiune a oraşului cu ajutorul staţiei de pompare echipată cu 12 buc pompe EMU.

Zonele de presiune au la capăt rezervoare de înmagazinare. Apa este transportată spre ele prin următoarele conducte de aducţiune magistrale.

Rezervoarele de înmagazinare

 • pe dealul Păiuş sunt amplasate 2 buc. rezervoare a 2500 m3  fiecare şi 1 buc. rezervor de 450 m3 la cota de 595m, funcţionând ca rezervoare de trecere.
 • 1 buc. rezervor având capacitatea de  2500 m3 amplasat lângă strada Borviz la cota de 580 m, funcţionând ca rezervor de trecere.
 • 1 buc. rezervor a 5000 m3 amplasat pe dealul Pacé la cota 565 m, funcţionând ca rezervor de capăt.

Rezerva de apă pentru incendiu este de 2000 mc conţinută în rezervoarele Păiuş şi Sugás cu câte 1000 m3 apă intangibilă fiecare.

Distribuţia apei potabile

Se realizează prin cele trei zone de presiune ale oraşului:

 • zona I – cartier Simeria alimentată din rezervoarele Păiuș
 • zona II – Gării, spre Chilieni şi strada Jókai Mór, alimentată din rezervorul Pacé
 • zona III – Centru alimentată din rezervorul Sugaș

Pentru ridicarea presiunii la blocurile înalte ale oraşului sunt prevăzute 9 buc. staţii de ridicare a presiunii, amplasate în CT-urile de cvartal.

Lungimea totală a reţelei de distribuţie este 120 km.

La reţelele de distribuţie sunt branşaţi circa 4500 consumatori, din care 860 sunt agenţi economici şi instituţii publice.

Cantitatea de apă potabilă consumată este contorizată în proprţie de 97%.

Monitorizări

La dispeceratul staţiei de apă se ţine evidenţa cantităţilor de apă captate, consumate în scop tehnologic precum şi cele introduse în reţea.

Cu ajutorul sistemului de automatizare se măsoară următorii parametrii:

 • nivele statice şi dinamice la puţuri şi rezervoare
 • presiuni de lucru, debite de apă, consum  de energie electrică

Se semnalizează:

 • pornit-oprit utilaje
 • nivele de avarie (sus-jos)
 • uşă puţ deschis-închis sau acces persoane neautorizate

Se poate comanda manual sau automat pornirea sau orpirea utilajului.

Evenimentele înregistrate de calculator pot fi arhivate şi tipărite.

Legăturile punctului de comandă-dispecerat şi instalaţiile controlate sau comandate se realizează prin unde RADIO la frecvenţa 149,7750 MHz şi 150,3250 MHz, autorizată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii.

Laboratorul Staţiei de tratare ( Uzina de apă) efectuează controlul potabilităţii apei în condiţiile stabilite în Programul de monitorizare avizat de către Direcţia de Sănătate Publică județul Covasna.

Se monitorizează calitatea apei pe fiecare treaptă de tratare precum şi la consumatori.

Parametrii fizico-chimice determinaţi din probele de apă potabilă în laboratorul propriu sunt următoarele: clor rezidual liber şi legat, consum chimic de oxigen, pH, fier, amoniu, nitriţi, cloruri, conductivitate, turbiditate, duritate, gust, miros, culoare.

Parametrii microbiologice sunt determinate în laboratoarele DSP Covasna.

Laboratorul Uzinei de apă deţine Certificatul de înregistrare ptr laboratoarele care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile nr. 28/2008 elaborat de Ministerul Sănătăţii.