Laboratórium

Vízmű-laboratórium

A Vízmű Egészségügyi Minisztériumban bejegyzett laboratóriumában az ivóvíz vegyi elemzését végzik a víztisztítás minden fázisában. Szakembereink elemzik a kutak nyersvízét, a megszűrt és fertőtlenített vizet, valamint a tartályokból és a városi vízhálózatból, fogyasztóktól levett vízmintákat.

A laboratórium munkaprogramja folytonos, az itt végzett vegyi elemzéseket a Közegészségügy jóváhagyásával és felügyeletével, a 7/2023-as számú Ivóvíztörvény szigorú betartásával végezzük.

Az  ivóvízmintákból a következő paramétereket  határozzuk meg: szervesanyag tartalom, ammónia, nitritek, vas, szabad és kötött klórtartalom, keménység, pH, kloridok, zavarosság és fajlagos elektromos vezetőképesség.

Ezen meghatározások elvégzéséhez olyan korszerű műszerek állnak rendelkezésünkre, mint :

SPECOL 10 – Spektrofotométer

C-830- összetett -pH és vezetőképességet mérő műszer

FTC inkubátor, UNB kemence, vízdesztilláló készülék, analitikai mérleg

A városi vízhálózatba kerülő ivóvíz teljes minőségi paramétereit naponta hatszor ellenőrizzük, míg szabad és kötött klórtartalmát kétóránként. Ezen kívül naponta ellenőrizzük a Vízműnél befogott nyersvíz minőségét a különböző tisztítási  lépcsőknél valamint fogyasztóinkhoz  jutó ivóvizet.

Az ivóvíz mikrobiológiai elemzését a helyi Közegészségügy laboratóriuma végzi.

A vegyi elemzések eredményeit gondosan nyilvántartjuk. Ezek az adatok nyilvánosak, a Közművek ügyeletes diszpécserénél és honlapunkon hozzáférhetőek.

SZENNYVÍZTELEP-Laboratórium

A laboratórium fő tevékenysége  a szennyvíztisztítással és elvezetéssel kapcsolatos mintavételek és vizsgálatok végzése, valamint a csatornahálózatba káros anyagot bocsátó üzemek ellenőrzése.

A városi Szennyvíztisztító állomáson működő laboratórium a szennyvízből végzett vegyi elemzései alapján állítjuk be a szennyvíztisztítás fizikai és biológiai lépcsőinek helyes működtetését és ellenörzi a telepről távozó megtisztított szennyvíz minőségi paramétereit.

Ezek: szervesanyagtartalom, ammónia, nitritek, foszfor, kloridok, összes lebegőanyagtartalom, biológiai oxigénigény, pH, olaj–és zsírtartalom, nehézfémek, rezidium, detergensek.

A vizsgálatokat korszerű mérőműszerekkel végezzük, a kapott eredményeket gondosan nyílvántartjuk, összegezzük és továbbítjuk a Vízügyi Hivatalnak valamint a Környezetvédelmi Ügynökségnek és a Környezetvédelmi Őrségnek.

Felszini vizeink szennyezésének megelőzése érdekében szakembereink havonta ellenőrzik az ide elvezetett esővíz minőségét is.

Adataink alapján  kijelenthetjük, hogy  úgy a  tisztított szennyvíz, mint az esővíz minőségi paraméterei megfelelnek a jelenlegi szabványok követelményeinek.

A laboratórium külső megrendelésre is vállal mintavételt és vizsgálatot.