Ivóvízkezelés

Ivóvízkezelés Sepsiszentgyörgyön

Az ivóvíz-szolgáltatáshoz szükséges nyersvizet 57 db, középmélységben fúrt kútból nyerjük. Ezek a kutak egymástól 200-250 méter távolságra helyezkednek el Sepsibodok irányában, az Olt folyó mentén, működésüket EMU típusú szivattyúk biztosítják.

A nyersvíz a kutakból három különböző átmérőjű (350 mm, 400 mm, 500 mm) fővezetéken keresztül eljut a Vízműhöz, ahonnan alapos mechanikai tisztítás és fertőtlenítés után a városi ivóvízhálózatba kerül.

A mechanikai tisztítást a nyersvíz ülepítése, levegőztetése valamint kvarchomokrétegen történő szűrése képezi, melyet klórgázzal történő fertőtlenítés követ.

Az így nyert 458/2002-es Ivóvíztörvénynek megfelelő minőségű ivóvizet a vízmű tartályaiból 12 db EMU típusú szivattyúval a város három különböző nyomás-zónájába pumpáljuk. Az ivóvizet szállító fővezetékek végpontjaiban található víztárolók biztosítják Sepsiszentgyörgy folytonos vízellátását a következőképpen:

-I-es zóna: Szemerja negyed – Păius tartályból

-II-es zóna: Állomás negyed, Kilyén valamint Jókai Mór utca irányában- Pacé tartályból

-III-as zóna: Központ – Sugás tartályból

Jelenleg a városi ivóvízhálózat összhossza 120 km.

A  város területén 9 nyomásemelő állomás működik, ezekkel biztosítjuk a magas tömbházakban  szükséges víznyomást.

A Vízműnél kiépített automatizálási rendszer segítségével könnyen nyomon követhető a kutak működése, hozama, a tartályok vízszintje és a városi hálózatban levő víznyomás.

A Vízmű laboratóriumában szakembereink a Közegészségügy jóváhagyásával és időszakos felügyeletével elvégzik az ivóvíz vegyi elemzését a víztisztítás minden fázisában. Elemzik a kutak nyersvízét, a megszűrt és fertőtlenített vizet, valamint a tartályokból és a városi vízhálózatból, fogyasztóktól levett vízmintákat.

Az  ivóvízmintákból a következő paramétereket határozzuk meg: szervesanyag tartalom, ammónia, nitritek, vas, szabad és kötött klórtartalom, keménység, pH, kloridok, zavarosság és fajlagos elektromos vezetőképesség.

A víz mikrobiológiai elemzését a Közegészségügy laboratóriuma végzi.