A szennyvíztisztítás technológiája

Sepsiszentgyörgy  szennyvize és esővizének egy része , a város csatornarendszerén keresztül eljut a városi Szennyvíztisztító állomásra, ahol bonyolult mechanikai és biológiai tisztítási fázisokon áthaladva megtisztul és a Szemerja patakba ömlik.

A szenny- és esővizet elvezető hálózat együttes hossza 137 km

A szennyvíztisztitó egy biomechanikus elven működik

A szennyvízcsatorna rendzszer és a szennyvíztisztító tervezett kapacitása 79.817 l.e.

Napi engedélyezett maximális hozam 208 l/s

Napi engedélyezett átlag hozam 174 l/s

Napi engedélyezett minimális hozam 116 l/s

A szennyvíztisztító területén két párhozamosan működő tisztító vonal működik, a szennyvíztisztítási folyamat a következő lépésekből épül fel:

Előzetes mechanikai (fizikai) tisztítás lépései:

 • durva rácsos szűrő állomás
 • szennyvízpompa állomások
 • sűrgösségi medence
 • finom rácsos szűrő állomás
 • légbefuvásos homokfogó zsírleválasztóval és hozam mérővel
 • Primér ülepítő medencék

Biológiai tisztítás lépései:

 • Biologiai anaerob medence
 • Denitrifikáló medence
 • Nitrifikáló medence
 • Légbefuvó állomás
 • másodlagos ülepítő medencék
 • kémiai uton való foszfát eltávolító állomás
 • iszap recirkulációs és iszappompa állomás
 • fertötlenítés, telepkifolyó mennyiségmérő állomás

Az iszapvonal:

 • gravitációs iszapsűrítő
 • mechanikus iszapsűrítő
 • iszap és zsír szivattyú állomás
 • iszap anaerob érlelő tartály (erjesztő)
 • érlelt iszap tárolására használt tampon medence
 • iszap szárítás
 • habfölező állomás

A biogáz vonala:

 • Gáztárolo
 • Gáz elégető fákja
 • Biógázgenerátor és hőközpont

A szennyvztiszttás technologiai folyamata teljesen automatizált, szükségesetekben manuális iránytás is lehetséges.

A szennyvztiszttási folyamatok SCADA rendszer segtségével van követve és szabályozva.

Az így nyert tisztított víz a Szemerja patakba ömlik.

A megtisztult szennyvíz minőségét saját laboratóriumunkban ellenőrizzük.

A szennyvíztisztításból visszamaradt iszapot korszerű gépekkel sűrítjük, rothasztjuk és szárítjuk, majd a városi Hulladéktelepre elszállítjuk. A szárított iszap nedvességtartalma 70-75%.

Az iszaprothasztásból nyert biogázt fűtőanyagként hasznosítjuk, egy részéből pedig generátor segitségével elektromos áramot fejlesztünk.